Dziś jest:    21.09.2021 r.
Zapisy:

Publiczne Przedszkole Nr 16 prowadzi rekrutację dzieci zgodnie z regulaminem.
Podstawą zapisu dziecka do przedszkola jest wniosek.
Rekrutacja trwa od 1 do 21 marca, a w ciągu roku na zwolnione miejsca.
Listę dzieci przyjętych podaje się do wiadomości zainteresowanych przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola.
Dla nowo przyjętych dzieci organizowane są w czerwcu dni adaptacyjne.

Regulamin rekrutacji, wniosek oraz inne dokumenty dostępne są na stronie internetowej przedszkola w zakladce Zapisy dzieci (rekrutacja)
 

Informację opracowała:  Katarzyna Dryjas
Informację opublikowała: Katarzyna Dryjas
Data:

Projekt: _DM_