Dziś jest:    21.09.2021 r.
Status prawny:
Publiczne Przedszkole Nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim jest jednostką organizacyjną Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i stanowi część majątku Gminy, wyodrębnioną funkcjonalnie w formie jednostki budżetowej.Informację opracowała:  Katarzyna Dryjas
Informację opublikowała: Katarzyna Dryjas
Data:

Projekt: _DM_