Dziś jest:    21.09.2021 r.
Organizacja:
  1. Przedszkole czynne jest w godzinach: 6.00 - 16.00
  2. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Liczba dzieci w oddziałach nie przekracza 25.
  3. W przedszkolu są grupy żywieniowe a także grupy nieżywieniowe o 5 godzinnym pobycie.
  4. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.
  5. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 150. Łącznie jest 6 oddziałów.


Informację opracowała:  Katarzyna Dryjas
Informację opublikowała: Katarzyna Dryjas
Data:

Projekt: _DM_