Dziś jest:    21.09.2021 r.
Oferta edukacyjna:
Nasza placówka ma charakter artystyczny.
W całym przedszkolu jest realizowana innowacja artystyczna "Dziecko odbiorcą i twórcą sztuki". Innowacja prowadzona jest w cyklu czteroletnim i obejmuje działania z zakresu muzyki, plastyki, teatru, regionalizmu.
Ponadto nauczycielki w poszczególnych oddziałach pracują według opracowanych przez siebie programów autorskich. Są to:
 • Przez zabawę do zdrowia
 • I ty możesz zostać artystą
 • W krainie piękna
 • Klik uczy i bawi- program pracy z komputerem
 • Przedszkolaki w Unii Europejskiej
 • W zdrowym ciele zdrowy duch
 • Żyj z przyrodą w zgodzie
 • Z ekologią za pan brat

Ponadto dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych takich jak:
 • Taniec towarzyski
 • Język angielski
 • Rytmika
 • Zespół instrumentalny "Srebrne dzwonki"
 • Gimnastyka korekcyjna


Informację opracowała:  Katarzyna Dryjas
Informację opublikowała: Katarzyna Dryjas
Data:

Projekt: _DM_