Dziś jest:    21.09.2021 r.
Rejestry i archiwa

Informacja o prowadzonych rejestrach, archiwach.

Przedszkole posiada własne archiwum, które jest dostępne jedynie po uzgodnieniu z dyrektorem.Informację opracowała:  Katarzyna Dryjas
Informację opublikowała: Katarzyna Dryjas
Data:


Projekt: _DM_